Adam - 731-270-566
Naprawa pieców gazowych >> pogotowie hydrauliczne 24h <<

Próby szczelności gazu i wody

Próby szczelności gazu i wody Kraków

Próby szczelności instalacji – zarówno gazowej, jak i wodnej – powinny być przeprowadzane przez certyfikowanych profesjonalistów i kończyć się sporządzeniem protokołu kontrolnego. Dodatkowo warunki wykonywania prób szczelności są regulowane za pomocą przepisów, dlatego czynności te należy każdorazowo powierzać wyspecjalizowanym fachowcom, posiadającym wiedzę i techniczną, i częściowo – z obszaru prawa. Nasza firma świadczy usługi w zakresie prób szczelności, każdorazowo sprawdzając stan instalacji oraz przykładając się do sporządzania starannej dokumentacji.

Próby szczelności instalacji gazowej

Kiedy należy przeprowadzić próbę szczelności gazu?

Główne wskazania do wykonania próby szczelności gazu to:

  • wykonanie i oddanie do użytku nowej instalacji gazowej;
  • gruntowny remont lub przebudowa istniejącej instalacji gazowej;
  • wznowienie funkcjonowania instalacji gazowej, której nie używano przez minimum 6 miesięcy.
Potrzebujesz fachowca od instalacji gazowych?
Zadzwoń do mnie
731-270-566
 

Jak często należy powtarzać próby szczelności instalacji gazowej?

Próbę szczelności instalacji gazowej należy wykonywać przy okazji każdej kontroli stanu technicznego przewodów spalinowych oraz kanałów wentylacyjnych.

Jak wygląda wykonanie próby szczelności gazu?

Jeśli instalacja gazowa nie posiada zabezpieczenia antykorozyjnego, przed próbą szczelności oczyszcza się rury, otwiera kurki i odłącza odbiorniki gazu. Samą próbę przeprowadza się osobno dla gazomierzy i oddzielnie dla pozostałych elementów instalacji. Wynik prób jest pozytywny wtedy, gdy po pół godziny od momentu ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego ciśnienie w instalacji nie spada.

Czym jest protokół szczelności instalacji gazowej?

To dokument sporządzany po wykonaniu próby szczelności. Zawiera on informacje o m.in. parametrach urządzeń pomiarowych, warunkach wykonywania próby oraz jej wyniku. Protokół szczelności sporządza się w obecności wykonawcy instalacji, właściciela budynku oraz kontrolera.

Próby szczelności instalacji wodnej

Kiedy należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji wodnej?

Próbę szczelności wody należy przeprowadzić po zakończeniu montażu instalacji wodnej (przewodów), ale przed podłączeniem sanitariatów i armatury. Czynność ta jest szczególnie istotna w przypadkach, w których część instalacji wodnej ma docelowo pozostawać zakryta i znajdować się pod warstwą jakiegoś istotnego konstrukcyjnie materiału, np. podkładu podłogowego.

Jakie są metody wykonywania prób szczelności wody?

Próby szczelności wody wykonuje się za pomocą jednego z dwóch sposobów, różniących się między sobą rodzajem czynnika próbnego. Standardowo ciśnieniową próbę szczelności instalacji przeprowadza się za pomocą wody, rzadziej – przy wykorzystaniu gazu, np. sprężonego powietrza bądź azotu.

Próba szczelności jako gwarancja sprawnego działania instalacji

Próby szczelności potwierdzają sprawne działanie instalacji i są gwarantem, że można bezpiecznie korzystać z urządzeń gazowych czy armatury. Zapraszamy do kontaktu w celu zamówienia tej usługi – nasi fachowcy wykonują próby szczelności starannie, na bieżąco informując Klienta o przeprowadzanych czynnościach i ich efektach. Działamy głównie na terenie Krakowa i okolicznych miejscowości, w tym miast takich jak Wieliczka, Skawina, Niepołomice, Swoszowice, Mogilany, Zielonki.

Fachowa pomoc na terenie Krakowa i okolic

Zapraszamy do kontaktu osoby z Krakowa i okolic. Działamy na terenie stolicy Małopolski (dojeżdżamy do wszystkich dzielnic oraz na tereny podmiejskie), a także pobliskich miejscowości takich jak: Skawina, Wieliczka, Zielonki, Niepołomice, Staniątki, Swoszowice, Jugowice, Golkowice, Mogilany, Libertów, Gaj.